18ኛው የሜጀር ጀነራል ኃየሎም አርአያ መታሰቢያ 15 ኪ.ሜ. የጎዳና ሩጫ ውድድር ውጤት - የካቲት 19/2009 ዓ. ም. መቀሌ

በክልልና ከተማ አስተዳደሮች መካከል በተደረገው ውድድር፤

በሴቶች

1ኛ. እሌኒ ኃ/ማርያም - ትግራይ ክልል

2ኛ. በላይነሽ አዲሱ - አማራ ክልል

3ኛ. ስንቄ ደሴ - አዲስ አበባ

 በወንዶች

1ኛ. ገብሬ እርቅይሁን - አማራ ክልል

2ኛ. ሙላት ባዘዘው - አማራ ክልል

3ኛ. ደጀኔ ቱፋ - አዲስ አበባ

በክለቦች መካከል በተደረገው ውድድር

በሴቶች

1ኛ. የብርጓል መለሰ - መከላከያ

2ኛ. አያንቱ ገመቹ - ፌ/ፖሊስ

3ኛ. ሙሉ ሃብት ፀጋ - ፌ/ፖሊስ

በወንዶች፣

1ኛ. ልኡል ገ/ስላሴ - ኡት/ን/ባንክ

2ኛ. ሞስነት ገረመው - አማራ ፖሊስ

3ኛ. አሰፋ ተፈራ - ደ/ብርሃን ዩኒቨርሲቲ

የዋንጫ አሸናፊ ቡድኖች፣

በሴቶች ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች፣

1ኛ. አማራ ክልል - ዋንጫ ተሸላሚ በ49 ነጥብ

2ኛ. ትግራይ ክልል

3ኛ. አዲስ አበባ

በወንዶች ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች፣

1ኛ. አዲስ አበባ - ዋንጫ ተሸላሚ በ54 ነጥብ

2ኛ. አማራ ክልል

3ኛ. ትግራይ ክልል

በሴቶች ክለቦች፣

1ኛ. ፌ/ፖሊስ - ዋንጫ ተሸላሚ በ15 ነጥብ

2ኛ. ኢት/ን/ባንክ

3ኛ. መከላከያ

በወንዶች ክለብ፣

1ኛ. ኢት/ን/ባንክ - ዋንጫ ተሸላሚ በ29 ነጥብ

2ኛ. ኢት/ኤሌክትሪክ

3ኛ. አማራ ፖሊስ

በመሆን ውድድራቸውን አጠናቀዋል፡፡


Website by REMHAI ICT Solutions and Consulting